پلان مورد نظر را انتخاب کنید

کیفیت، خدمات، پشتیبانی

DL10G


 
14,000تومان
ماهانه

   10 گیگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود اکانت ftp

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

DL20G


 
23,000تومان
ماهانه

   20 گیگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود اکانت ftp

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

DL2G


 
5,000تومان
ماهانه

   2 گیگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود اکانت ftp

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

DL40G


 
32,000تومان
ماهانه

   40 گیگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود اکانت ftp

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

DL50G


 
48,000تومان
ماهانه

   50 گیگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود اکانت ftp

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور

DL5G


 
8,000تومان
ماهانه

   5 گیگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود اکانت ftp

   SSD NVMe نوع هارد

   لایت اسپید وب سرور