پلان مورد نظر را انتخاب کنید

پخش زنده و افلاین

RH1


 
14,000تومان
ماهانه

فضای آپلود فایل های صوتی 6 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
حداکثر تعداد همزمان شنونده 180 نفر
فعال سازی رایگان سرویس Auto dj
راهنمای رایگان اتصال به پخش زنده
امکان سایت اختصاصی با قالب رادیو
امکان اپلیکشین آندروید پخش زنده و افلاین
مشاوره و پشتیبانی تلفنی در راه اندازی پخش زنده


RH2


 
34,000تومان
ماهانه

فضای آپلود فایل های صوتی 12 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
حداکثر تعداد همزمان شنونده 220 نفر
فعال سازی رایگان سرویس Auto dj
راهنمای رایگان اتصال به پخش زنده
امکان سایت اختصاصی با قالب رادیو
امکان اپلیکشین آندروید پخش زنده و افلاین
مشاوره و پشتیبانی تلفنی در راه اندازی پخش زنده


RH3


 
49,000تومان
ماهانه

فضای آپلود فایل های صوتی 18 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
حداکثر تعداد همزمان شنونده 640 نفر
فعال سازی رایگان سرویس Auto dj
راهنمای رایگان اتصال به پخش زنده
امکان سایت اختصاصی با قالب رادیو
امکان اپلیکشین آندروید پخش زنده و افلاین
مشاوره و پشتیبانی تلفنی در راه اندازی پخش زنده


RH4


 
79,000تومان
ماهانه

فضای آپلود فایل های صوتی 22 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
حداکثر تعداد همزمان شنونده 1500 نفر
فعال سازی رایگان سرویس Auto dj
راهنمای رایگان اتصال به پخش زنده
امکان سایت اختصاصی با قالب رادیو
امکان اپلیکشین آندروید پخش زنده و افلاین
مشاوره و پشتیبانی تلفنی در راه اندازی پخش زنده